chuỗi đeo tay bằng đá quý

Dây rút đeo tay kết hai hoa chuông dẹp ngọc Miến Điện bổ trợ tình duyên S169

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút 2chuông đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay + Khối lượng: 8 gram + Ý nghĩa: kích hoạt vận may , bổ trợ tình duyên + Cách sử dụng: Trang sức đeo tay + Giá: 280.000

Vòng tay dây rút kết bảo bình Quan Âm ngọc Miến Điện an lạc S174

+ Chất liệu và hoàn thiện: vòng tay dây rút bảo bình Quan Âm đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Trung Quốc) + Kích thước : thích hợp nhiều cỡ tay + Khối lượng: 10 gram + Ý nghĩa: kích hoạt vận may ,biểu tượng bình an và sức khỏe + Cách sử dụng: Trang sức