phong thủy online

Cặp Tỳ hưu bạch ngọc phong thủy lớn Trung Quốc công danh tài lộc R012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc cõng tiền (nguyên bảo) lớn -Trung Quốc + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 6cm x 13.5cm + Khối lượng:3.2kg/cặp + Ý nghĩa: chiêu tài ,may mắn trong công danh, bảo trợ sức khỏe cho gia chủ + Cách sử dụng: Trưng

Cặp tượng Tỳ hưu xanh phong thủy bột đá trấn trạch tiêu tai E037

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu xanh (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cmx 10cm + Khối lượng: 2,2 kg/cặp + Ý nghĩa: linh vật số 1 về hút tài lộc, thăng quan tiến chức. ngoài ra còn trấn trạch trừ tà hóa giải

Cặp tượng Tỳ hưu vàng phong thủy bột đá thăng tiến tài lộc E038

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu vàng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cmx 10cm + Khối lượng: 2,2 kg/cặp + Ý nghĩa: linh vật số 1 về hút tài lộc, thăng quan tiến chức. ngoài ra còn trấn trạch trừ tà hóa giải

Tượng Tỳ hưu xanh ôm bắp cải phong thủy của cải dồi dào E047

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tượng tỳ hưu ôm bắp cải xanh bột đá màu (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 9cm x 15cm + Khối lượng : 1.2kg + Ý nghĩa : Biểu tượng cho sự may mắn về tài lộc, công việc thăng tiến,